Terapeutiske samtaler, råd og veiledning

Terapeutiske samtaler/ støttesamtaler

Noe av det som jeg også tilbyr i mitt firma, er terapeutiske samtaler, råd og veiledning. Jeg er utdannet sosionom med flere  videreutdanninger i rus og psykiatri, og har jobbet mange år som terapeut i DPS (Distriktspsykiatrisk senter), i tillegg til mange år som ruskonsulent og miljøterapeut for personer med rusproblematikk og psykisk helse.

Som terapeut/behandler er mitt ønske å myndiggjøre den personen som sitter foran meg. Det er han eller hun som faktisk er eksperten på sitt liv – ikke meg. Jeg er den som lytter etter hva som sies og hva som blir formidlet i samtalen, og har dette som vårt felles utgangspunkt.

Behandlingsmessig har jeg en del prinsipper som jeg jobber etter: jeg jobber for det friske mennesket;  Selv om personen er syk eller har en sykdom eller lidelse,  er du ikke din sykdom eller lidelse. Min oppgave består derfor i å styrke det friske menneske slik at sykdommen ikke får overtaket.  Jeg tror vi er noen «løvetannbarn» alle sammen – det gjelder bare å finne mulighetene og håpet, mens det er på det mørkeste.

Det som også er interessant og viktig i arbeid men mennesker, er å se mennesket i sin egen livssammenheng, både psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk. Alt henger sammen med alt- også i selve mennesket.

Veiledning og råd

I tillegg til terapeutisk virksomhet, jobber jeg også med veiledning og råd i menneskers forskjellige livssituasjoner. Har du dårlig råd, så påvirker det din allmennhelsetilstand. Det påvirker din psyke, det skaper frykt og uro i og kan ende opp med lidelser som angst og depresjon.

Jeg hjelper deg gjerne med å skrive brev til forskjellige offentlige og private instanser enten det er søknad eller klage.

 

Ring meg gjerne på tlf 40400718 for å høre med om disse tilbudene.

Timespris/minstepris er kr 450. Jeg tar også konsultasjoner over telefon.

 

 

 

 

Skriv ut !

Share This