Yrkeserfaring

Om Min Yrkeserfaring

GO FOR YOUR DREAMS:

Dette er nok mitt motto og har resultert i at jeg har en mangfoldig yrkesbakgrunn. Det å drifte Rettighetshjelpen er en drøm som er gått i oppfyllelse.

Siden jeg ikke er helt ungdom lengre, så har jeg hatt mye yrkeserfaring iløpet av mitt yrkesaktive liv:

Jeg startet min yrkeskarriere som toller i 1977, og jobbet som dette i 10 år. Dette var et spennende yrke, og jeg var stasjonert i den såkalte «ytre tjeneste» dvs tollkontroll på kaier og flyplasser.
Men livet ville det anderledes og det ville jeg og. Barna kom og etter endt permisjon (det var bare 3 måneder den gangen, men muligheter til maks 3 års permisjon) fant jeg ut at jeg ville gjøre noe annet.

Jeg hadde et ønske om å jobbe med rus og sosiale problemer, men på grunn av at jeg ikke hadde en utdannelse i dette fagområdet, ble det til at jeg hadde mange vikariater, prosjektstillinger og ekstravakter. Jeg har vært ekstrahjelp/ vikar i perioder helt frem til 2004 da jeg begynte i fast jobb, men inntekten fikk jeg og trivdes med å være «løsarbeider» . Livet består av mye annet enn bare jobb. Jeg har hele tiden gått mye på deltidsutdannelse og hatt mange tillitsverv

I 1992 – 1995 var jeg daglig leder i Frivillighetssentralen i Arendal – et landsstøttet prosjekt som i dag er et ordinær arbeidssted i de fleste kommuner. Dette var et nybrottsarbeid, og var en spennende arbeidsplass selv om det var viktig å trekke opp grenseoppgangene mellom arbeidsplasser og frivillig arbeid.

Fra 1997-2001 var jeg ansatt som leder for Krisesentret for kvinner i Aust Agder, en spennende og utfordrende jobb på mange måter. Det var en tid hvor det var mye skriverier omkring Krisesentrene, og jeg var titt og ofte i avisene for en uttalelse. I denne tiden var jeg også foredragholder på diverse nasjonale og lokale konferanser om vold. 1999 startet jeg også på min yrkesutdanning som sosionom, et yrke som passer meg svært bra.

Etter at jeg sluttet på Krisesentret fikk jeg et vikariat på Arendal sosialkontor, og jobbet i det som den gang kaltes PRO gruppen – psykiatri, Rus og Oppfølging. Dette passet meg svært bra, men siden dette var bare et vikariat, startet jeg i 2002 opp mitt eget firma for første gang: Endringsagenten. Dette er forløperen til dagens Rettighetshjelp. Jeg drev her med mye frilans- og kurs virksomhet. Men tidene var harde, og i 2004 la jeg dette ned, fordi jeg fikk jobb og ikke minst regelmessig inntekt.

I 2004 fikk jeg jobb som sosionom/terapeut på psykiatrisk poliklinikk (DPS) på Sørlandets Sykehus. Dette var en jobb jeg trivdes godt i , og hadde denne jobben frem til 2011.

Men det å starte eget firma lokket i det fjerne, og i 2011 sa jeg adjø til en fast jobb, for å gå inn i en usikker tilværelse som leder av Rettighetshjelpen. Min idealisme og engasjement har alltid vært en viktig drivkraft i mitt liv, men det er ikke alltid det kommer penger ut av det…
Og det manglet ikke på oppdrag av folk som trengte hjelp, det var kun et » lite» problem: det var en økonomisk fattig gruppe klienter som kom til meg å søkte hjelp. Svært mange hadde problemer med å nå frem i NAV. De hadde bare ikke penger til å betale meg. Og som den idealistiske sosionom jeg er, mente jeg at jeg sikkert ville finne en løsning på dere økonomiske problem. Jeg skulle nok finne finansieringen på andre måter.

Så for å kompensere for manglende inntekter for å hjelpe, hadde jeg i det neste halvannet året flere jobber ved siden av firmaet mitt: sosionom på Mestringshuset, foreleser på Folkeuniversitet, frilansskribent i Norsk Ukeblad, mm.

På sommeren i 2012 kom det imidlertid en forespørsel om jeg ville ha et års vikariat i NAV som ruskonsulent, og dette takket jeg ja til . Jeg ble i Lillesand frem til mars (2014), og hadde også i denne tiden et vikariat i psykisk helse i Birkeland.
Men i mars 2014 var jeg igjen tilbake til Rettighetshjelpen, og klok av erfaring, har jeg lagt opp firmaet på en annen måte enn i 2011.

Etter at jeg startet opp firmaet mitt igjen, er jeg også blitt profesjonell verge gjennom Fylkesmannen og som en del av mine tilbud fra Rettighetshjelpen. Jeg her p.t. verge for 14 stykker.

I tillegg til dette er jeg frilansjournalist og jobber med online kurs i sosialpsykologiske problemstillinger.

Det å kunne være verge,  skribent og frilansjournalist, og formidle det samfunnsengasjement jeg har, er en takknemlig oppgave. Dessuten så treffer jeg så utrolig mange spennende mennesker på min vei. .

Jeg mener at både utifra min utdannelse og ikke minst erfaring, har jeg en god bakgrunn for å drifte dette firmaet. Jeg har god kunnskap om det samfunnet vi lever i og har ellers et rikt og variert nettverk både av privat og profesjonell art.

Jeg har alltid hatt det trivelig i mine jobber – nå har jeg det bare fantastisk!!

Share This