I dette intervjuet fra 2018 får du treffe Gatejuristene  fra Kristiansand. Gatejuristen er et veletablert og verdsatt juridisk tilbud,  og finnes i dag i 15 byer. Oversikten finner du her under Gatejuristens Lokalkontorer .  Målgruppen er i første omgang...

les mer