I dette intervjuet fra 2018 får du treffe Gatejuristene  fra Kristiansand. Gatejuristen er et veletablert og verdsatt juridisk tilbud,  og finnes i dag i 15 byer. Oversikten finner du her under Gatejuristens Lokalkontorer .  Målgruppen er i første omgang rusmisbrukere, og er et tilbud hvor rusmisbrukere kan få juridisk hjelp med “tapt barndom” erstatning og andre juridiske spørsmål, men også hjelp til å få orden på økonomien. 

I dette intervjuet hører vi juristene Ole Botnen Eide og Tuva Myklebust snakke om deres arbeid på Sørlandet. Telefonen til Gatejuristen i Kristiansand er : 94141765