Et intervju med GATEJURISTEN

Velkommen til podcastsendingen nr 1!!  Juhhuu!! Dette er kjempespennende -og jeg er svært takknemlig for at du deler din tid og interesse for disse sendingene!!

I denne sendingen så har jeg intervjuet Gatejuristen i Kristiansand med Ole Botnen Eide og Tuva Myklebust Jakobsen.  Gatejuristen et et populært tiltak, og yter GRATIS juridisk bistand og veiledning til folk som har vært eller er rusmisbrukere. De driver også med oppsøkende virksomheter på institusjoner og andre aktuelle steder. Du kan lese mer om Gatejuristens målsetting i høyre kolonne.

Som det fremgår av sendingen, så er det mange forskjellige områder som Gatejuristen er aktive på: erstatningsrett ( bl.a såkalt rettferdsverderlag), sosialrett, strafferett, familierett mm.

Gatejuristen finnes i mange deler av landet. Selv om dette er et intervju fra Gatejuristen i Kristiansand, jobbes det relativt likt over hele landet. Hvis du ønsker å komme i kontakt med Gatejuristen, bruk det telefonnummeret som er nærmest ditt hjemsted. I rubrikken til venstre er adresser til Gatejuristens kontor i de forskjellige byene.

 

 

NYTTIGE NAVN OG ADRESSER

Gatejuristen Kristiansand

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 67, 4664 Kristiansand

Postadresse: PB. 486, 4664 Kristiansand Telefon: 94141765

E-post: gatejuristen@skbk.no Gatejuristen Kristiansand koordinerer satelitten i Arendal og spørsmål om denne byen kan rettes til gatejuristen@skbk.no 

eller tlf. 94 14 17 65.

Gatejuristen Trondheim

Besøksadresse: Schultz gate 8, Trondheim

Postadresse: postboks 129 Sentrum, 7400 Trondheim

Telefonnummer: 932 53 771 / 926 61 860

Epostadresser: kathrine.blix.olsen@gatejuristen.no og aashild.nyeng.wisth@gatejuristen.no

Gatejuristen Bergen

Besøksadresse: Øvre Korskirkeallmenning7 Postadresse: Postboks 491 Sentrum, 5805 Bergen

Telefon: 415 28 881

E-post: mari.axelsen@skbb.no 

Gatejuristen Tromsø

Besøksadresse: Storgata 102, Tromsø Postadresse: Postboks 492, 9255 Tromsø

Telefon: 92070444 Epost: post@gatejuristentromso.no

Gatejuristen Stavanger

Besøksadresse Bergelandsgata 35, 4012 Stavanger

Postadresse Kongsgaten 48, 4005 Stavanger

Telefon 51 22 55 44 (Betjent mandag tom torsdag kl: 10 til 14) Epost: Gatejuristen@bymisjon.net

Gatejuristen Oslo

Besøk- og postdresse: Skippergata 23, 0154 Oslo. Telefon: 23 10 38 90 (Alle hverdager kl. 09:00-15:00) E-post: post@gatejuristen.no

Gatejuristen Innlandet (Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Hønefoss)

Postadresse: Skippergata 23, 0154 Oslo. Telefon: 23 10 38 90.

E-post: post@gatejuristen.no

Satelitten i Halden, Tønsberg, Sandefjord og Arendal

Gatejuristen Oslo koordinerer satelitten i Halden, Tønsberg og Sandefjord og spørsmål om disse byene kan rettes til post@gatejuristen.no

eller tlf. 23 10 38 90.

Gatejuristen Kristiansand koordinerer satelitten i Arendal og spørsmål om denne byen kan rettes til gatejuristen@skbk.no eller tlf. 94 14 17 65.

MÅLSETTING

(sakset fra årsmeldingen)

«Gatejuristen Kristiansand arbeider på linje med alle de andre Gatejuristkontorene for større
respekt, omsorg og rettferdighet til rusavhengige.

Vårt arbeid bygger på Kirkens Bymisjon
sine visjoner og verdigrunnlag.

Hovedmålsettingen er å yte individuell rettshjelp av høy kvalitet til rusavhengige. Formålet er å bedre rettsikkerheten for gruppen.

Rettshjelpen bidrar til å ivareta klientenes grunnleggende behov. Vi ser at det offentlige ofte skjerper seg når devet at sakene kan bli fulgt opp av en jurist.

Videre vil Gatejuristen bruke sine erfaringer til å jobbe rettspolitisk.

Vi ønsker å påvirke utformingen og praktiseringen av regelverket.I tillegg håper vi å jobbe aktivt med informasjon til klientene, pårørende og andre som jobbermed rusavhengige.

Gatejuristen Kristiansand har som målsetting å bygge opp et godt miljø forfrivillig arbeid, der man blir en del av et fellesskap med høy faglig kompetanse. På dennemåten får klientene våre bistand av høy faglig kvalitet, samtidig som advokaters og juristerssamfunnsansvar blir synliggjort. 

Gatejuristen Kristiansand har i 2016 hatt to ansatte jurister i 100 prosent stilling«

Share This