Mellom varme og kalde senger –

et intervju med Kari Lossius

Det har vært mye bråk i Bergensklinikken om suspensjon av fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas . I denne podcasten snakker Rettighetshjelpen med fagdirektør Kari Lossius om det store sjokket da de begge to ble suspendert, mistanken om svindel , kalde og varme senger, faglig skjønn, ruspolitikk og moderne ledelsesteorier

 

I dette halve året som er gått, har det vært mye mediestorm rundt Kari Lossius og hennes kollega Eva Karin Løvaas,  og den pågående konflikten mellom disse to og ledelsen,  har foregått både i aviser og sosiale medier. Innleggene har både vært følelsladde og sinte.

Kari Lossius er et kjent navn innen rusfeltet,  og hennes CV  er lang og tung, hun blant mye annet klinisk psykolog, leder, fagbokforfatter og forsker, og hun har holdt hundrevis av intervjuer og foredrag . Ett av disse foredragene ligger her

Rettighetshjelpen har vært så heldig å få et intervju med henne i denne travle tiden, og i denne podcasten kommer hun inn på temaer som kalde og varme senger, faglig skjønn, konflikt mellom fag og økonomi, ledelsesrollen og helsepolitikk. 

Kalde og varme senger

Kort fortalt handler denne delen konflikten mye om kalde og varme senger . I tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) så har en en avtale om at rommet kan stå på vent i 5-7 døgn før utskriving.  Når det gjelder svært syke og langtkomne pasienter som har hatt en sprekk men som ønsker behandling videre,  har Bergensklinikkene valgt å bruke det faglige skjønn før de skriver ut vedkommende.    

Er «faglig skjønn» på vei ut? 

Som en følge av dette, har det også oppstått en diskusjon om den myndigheten som den aktuelle behandler har ved å utøve faglig skjønn i slike situasjoner som oppstår bla ved f.eks utskriving av pasient. Lossius er meget bekymret over at behandlers skjønn vil bli satt til side til fordel for endrede fokus og rutiner i dagens ledelse i Bergensklinikkene. 

 

 Lederens  rolle – konflikt mellom fag og økonomi

Lossius mener også at ledelsesrollen må prioritere faget frem for økonomi, og hvis dette blir en konflikt så er dette en egen diskusjon  i den angjeldende saken. Det å være leder på en rusinstitusjon er ikke det samme som å være leder på pølsefabrikk, og hun mener at ledelsesfaget må være målrettet og spesifikt rettet mot den jobben en skal gjøre jobben en er tilsatt i.

 

 

 

 

Share This