15

juni 2018

Samfunn

Lars Gunnar Lingås forteller i dette intervjuet at han er  bekymret over vår tids ideologier som avhumaniserer mennesket, og gjør dem til et objekt eller ting. Han etterlyser samtidig holdning og handling fra de som har et samfunnsmandat til å hjelpe mennesker – og at de tar sin rolle i samfunnet på alvor.  .

Lars Gunnar Lingås har jobbet med profesjonsetikk, humanisme og menneskerettighetsspørsmål i en årrekke både som professor, foredragsholder, filosof, humanist og forfatter. I denne sendingen forteller han at han er bekymret over vår tids ideologier som avhumaniserer mennesket, og gjør dem til et objekt eller ting.

 

Innhold i podcasten:

05:00 Historien frem til i dag. Lingås fortelle her om sin utdannings vei og interesser i mennneskerettigheter og humanisme.

05:00 Hvordan formidle etikk og humanisme. Som lærer, professor og foredragsholder mener Lingås det er svært viktig å få med sine studenter og tilhørere på

06:10 Hva truer en etisk måte å tenke på? Om byråkratisering av velferdstjenester. I denne delen kommer han inn på hvordan d

07: 00 Om politiske styringsformer  og ideologier i samfunnet idag og viktigheten av å bekjempe avhumaniseringen og objektgjøringen av samfunnet . Han er svært bekymret for dagens rådene politikk når det kommer til menneskesyn og menneskehjelp

08:50 Om å forene new public management (npm) og etikk.

09:56: Mange dyktige fagfolk som prøver å trosse kravet om å jobbe fortere og løpe fortere, men det er allikevel for lite av dette mener Lingås. Han ønsker at flere var som lærerene

 

 

 

 

 

 

 

«Klienten blir sett på som midler til å oppfylle samfunnets mål, og ikke som et menneske som trenger å komme over en kneik i livet..»

Share This