NETTHETS SOM ET ARBEIDSMILJØPROBLEM – EN PODCAST

Velkommen til Rettighetsradioen- sending nr 2. I dag er det NETTHETS som står på dagsordnen, og jeg har intervjuet Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO om netthets blant FO‘s medlemmer. FO organiserer Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.- velferdssamfunnets spydspisser. Intervjuet stammer fra august 2017 under Arendalsuka, da FO lanserte sin ferske rapport om «Netthets- et arbeidsmiljøproblem».

Dette er forøvrig IKKE en podcast om barnevern – dette er en podcast om arbeidsmiljøet. Jeg kommer for øvrig tilbake til en egen sending om barnevernet på et senere tidspunkt.

 

 

FO’s utsatte yrkesgrupper

 

  I  følge STAMI – Statens Arbeidsmiljøinstitutt, så er det nettopp disse gruppene og da særlig barnevernspedagoger og sosionomer som står i skytsilden for netthets. Mange av disse blir mer utsatt for nettmobbing enn det som eksempelvis vektere eller politi blir.   Som vi skal høre fra Mimmi Kvisvik, så representerer netthets et alvorlig arbeidsmiljøproblem: 1 av 5 barnevernspedagoger vurderer å slutte i jobben sin. Det viser seg at dette er en ganske alvorlig problemstilling, som en ikke skal ta lett på. I denne sammenhengen er det mange som mener at politiet ikke tar denne problemstillingen alvorlig nok.

I følge denne artikkelen så leide Tønsberg kommune inn en advokat for å se på de sakene som handlet om nettmobbing trusler og vold mot ansatte i barnevernstjenesten.

 

Netthets øker for hvert år

Som vi ser i fra denne tabellen, er netthets, vold og trusler på enkelte arbeidsplasser er et økende problem i vårt samfunn. Det kan en se på blant annet denne statistikken fra NOA – Nasjonalt overvåkning av arbeidsmiljøet fra 2013.

Selv om denne statistikken er over 5 år gammel, så er det ingen grunn til å tro at dette ikke har økt siden den gangen. 

 

Litt fra statistikkene i rapporten 

Over 22% av kommunale barnevernsarbeidere blir utsatt for netthets Netthets faktisk et så stort problem for FO’s yrkesgrupper at bortimot 7,5% blir utsatt for dette, og i det kommunale barnevern er det oppe i 22,6 %. Det er svært høyt i arbeidslivs sammenheng.

Netthetsen av barnevernsansatte rammer både den ansatte selv og dennes barn og hennes/hans familie, i følge rapporten. Mye av denne hetsen er straffbar, men bare 27,3% av netthets tilfellene i kommunalt barnevern ble anmeldt, mens totalt for alle FO’s respodenter var det bare 17,5% som anmeldte netthetsen. Og det var kun 8,2 % av de ansatte i barnevernet som meldte netthets selv. Det var det arbeidsgiver som gjorde. Det finnes flere lovhjemler for å ta disse nett-trollene , men de fleste av sakene blir henlagte.

Mange barnevernsleder synes av disse netthets sakene ikke blir tatt på alvor av politet, og barnevernet i Tønsberg ansatte bl.a en egen advokat som kunne ta seg av slike saker ( jmf Dagbladet 21.03.2017).

Også vold og trusler 

Et annet tema som også rapporten tar opp, er vold og trusler på arbeidsplassen. Totalt 29% av de spurte sier de har opplevd trusler og vold i løpet av det siste året. Risikoen for å bli utsatt for vold og trusler variere hvor enn jobber. Størst er faren på i institusjonsbarnevern, i boliger med psykisk utviklingshemmede, NAV, kommunalt barnevern eller i tjenester til personer med rus og psykiske lidelser. I «utetjenesten» er det over 40% som sier at de har vært utsatt for trusler og vold i løpet av det siste året, mens «bare» 23,8% som arbeider på kontor har blitt utsatt for vold og trusler om vold. For å få mere statistikker om dette virktige temaet, henvises det til FO’s vedlagte rapport.

 

Arbeidsgivers ansvar Det er arbeidsgivers ansvar å ivareta sikkertheten for de ansatte. Dette er nedfelt i arbeidsmiljølovens kapittel 4 samt dennes forskrifter. Som vi ser at overnevnte statistikk blir bare 17,5% som anmeldte netthetsen. Kankje toleransegrensen er er høy for de ansatte, men netthets, trusler og vold er aldri noe som skal bli akseptert i en jobb situasjon.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til FO tlf: 91 91 99 16

Share This