Om Rettighetshjelpen

 

Rettighetshjelpen er et enkeltmannsforetak (org 983298028), og eies av Bente Bakken Rasmussen.

Firmaet ble startet i 2006 under navnet Endringsagenten, men skiftet navn i 2011.

Hovedhensikten med Rettighetshjelpen var i utgangspunktet å informere om vårt samfunns rettigheter, men arbeidsområdene har blitt utvidet etterhvert som tiden har gått.  Jeg jobber også mye med  økonomi og privatøkonomiske spørsmål, samt andre sosialfaglige spørsmål. I tillegg til dette har jeg  etterhvert ogs¨å laget flere online kurs som jeg skal markedsføre i løpet av 2020.

Som selvstendig næringsdrivende er jeg også fast verge for 20 stykker, med base i Aust-Agder.

Det siste tilskuddet på stammen er Grundersupport.no, som også er en del av Rettighetshjelpen og med samme org.nr., men som henvender seg i først omgang til nystartede grudere.