Informasjonsiden om rettighetshjelpen

Du er nå kommet til Rettighetshjelpens informasjonside. Her finner du mye informasjon om navn, adresse, informasjon om firmaet, og link til siden om Personvern og Rettighetshjelpens policy.

formelle detaljer

Rettighetshjelpen er et enkeltmannsforetak med Bente Bakken Rasmussen som daglig leder og eier. Firmaet har organisasjonsnummer: 983 298 028. Adressen er: Snarveien 6, 4815 Saltrød Telefonr er 40400718. Mailadressen er:  post@rettighetshjelpen.no

Formål og hensikt

Hensikten med dette firmaet  er å fokusere på vårt velferdssamfunn, våre rettigheter og plikter som finnes for den enkelte innbygger, i tillegg til praktisk hjelp til samtaler og rådgiving

MOTTO : URETTFERDIGHET HJELPER INGEN – RETTFERDIG FORDELING HJELPER ALLE!

viktig informasjon

For at ingen skal misforstå : jeg er INGEN advokat, INGEN psykolog, INGEN lege – har du bruk for slike tjenester så finn dette andre steder!  Jeg er en sosionom og frilansjournalist som har et godt kjennskap til samfunnets irrganger, er samfunnsengasjert og kjenner mange mennesker som kan hjelpe meg i mine spørsmål. Dessuten kan jeg veilede deg videre til den riktige instansen du trenger- eller andre som vet dette bedre enn meg! Selv om jeg er ansvarlig for alle innlegg, fraskriver jeg meg ansvar for utsagn til 3 person, feil i eksterne kilder og andre uforutsette hendelser.

Se også vilkår og betingelser

eTISKE RETNINGSLINJER

På hele nettstedet ligger det sterke etiske føringer for innholdet på siden. Personvernsiden tilfredsstiller de nye GDPR retningslinjer, og alle bør kontrollere hva andre har om opplysninger om seg selv. Les mer om personvernerklæringen til Rettighetshjelpen her

Rettighetshjelpen legger vekt på å være ryddig med hensyn til personvernet og etiske retningslinjer, både i forbindelse med det journalistiske arbeidet og det individuelle arbeidet jeg gjør med mine klienter. Som grunnlagdokumenter bruker jeg naturlig tilhørende lovverk, «Vær varsom plakaten», i mitt journalistiske virke og yrkesetisk grunnlagsdokument (FO)  i forbindelse med individuelt arbeid.

 rettighetshjelpens motto:

urettferdighet hjelper ingen – rettferdig fordeling hjelper alle

Rettighetshjelpens historie

I 2001 startet jeg mitt firma under navnet Endringsagentene, hvor jeg arrangerte kurs og undervisning.  I 2002 skiftet jeg navn til Rettighetshjelpen.

I  2004 ble firmaet lagt på is i 7 år, da jeg  begynte å jobbe som terapeut  på  Sørlandets Sykehus Distriktpsykiatrisk senter i Grimstad , og ble værende der frem til 2011.  I 7 år utøvde jeg mitt yrke blant diagnoser, katlegging, skjemaer og journaler, men valgte å jobbe videre med firmaet mitt i 2011.

Den nye oppstarten var i 2011 bar med seg mange muligheter, men da jeg i 2013  fikk et vikariat som ruskonsulent på NAV valgte jeg dette. Mest fordi jeg synes det var spennende og utfordrende å jobbe på NAV og jobbe som ruskonsulent. Vikariatet førte flere vikariat med seg, men i 2015 ville jeg igjen forsøke meg som selvstendig næringsdrivende i Rettighetshjelpen. Og her har jeg jobbet siden.

Hvordan er RETTIGHETSHJELPEN I DAG 

Etter mye frem og tilbake, justeringer og endringer, har Rettighetshjelpen nå funnet sin form og innhold. Rettighetshjelpen ønsker å fremsnakke velferdsstaten, enkeltmenneskene, solidaritet og det gode systemet vi tross alt har -selv om vi ikke skal hvile på lauvbærerne av den grunn!!  De finnes mange systemer som svikter og det er mange som har vanskeligheter med å få den informasjonen og hjelp som de trenger for å ta del i velferdssamfunnet. Den økende fattigdom i Norge er bl.a et alvorlig problem, og som skaper negative ringvirkninger i hele vårt samfunn. Det ønsker Rettighetshjelpen å sette fokus på. «Det er ingen kjede sterkere enn det svakeste ledd»

 Så med denne informasjonen håper jeg du kan ta deg til til å se litt rundt på sidene og gjerne komme med innspill, kommentarer mm.  Send dette til post@rettighetshjelpen.no eller ring meg på tlf 40400718. Sjekk også min facebookside og twitter og lik og del også disse sidene. Og for all del: meld deg gjerne på nyhetsbrevet!!   Rettighetshjelpen takker for din interesse!

 

Formidling og informasjon

I denne delen handler det om informasjon og formidling  i forskjellige former:  det kan være artikler om velferdssamfunnet, om ulike   støtteordninger, om fengsel. om frihet,  om skjemaer som er vanskelig å forstå,  om NAV, om frivillige organisasjoner, om barnevern, om   statistikker  og mye annet.  Eller om mennesker som blir intervjuet om det de brenner for. Alt dette blir formidlet enten via blogg, podcaster   eller videoblogger.

Noen av disse artiklene blir også solgt til magasiner og aviser – og genererer en del av inntektene.

online kurs

Rettighetshjelpen tilbyr også online og live kurser om aktuelle temaer som går på endring av en eksisterende uønsket livssituasjon. Foreløpig er det bare et kurs her, men det kommer flere i løpet av høsten.

Dette er betalte tjenester, men timesprisen er slik at den kan betales av de fleste .  Og jeg tilbyr også pakke priser – en månedspris med fri tilgang til samtaler og hjelp.

mestringssamtaler

Rettighetshjelpen tilbyr hjelp til små og store kriser. I tillegg til samtaler kommer det også podcaster og videoblogger om forskjellige temaer som handler om din helse og velferd.

Samtale timer  er betalte tjenester, men timesprisen er slik at den kan betales av de fleste . Du vil alltid få den første timen gratis!  Og jeg tilbyr også pakke priser – en månedspris med fri tilgang til samtaler og hjelp.

økonomisk råd og veildning

I denne delen her så handler det om råd og veiledning i forbindelse med privatøkonomien din. Dette er ingen avlegger av «Luksusfellen», men kun et informasjonssted om viktige ting å tenke på når det gjelder din private økonomi. Her kommer også blogginnlegg, podcaster og videoinnlegg. Det er også informasjon i forbindelse med vergemål.

Share This