RETTIGHETSRADIOEN PRESENTERER: REFLEKTERENDE SAMTALER I FENGSLET MED DEN INNSATTE OG MED FAMILIEN

Reflekterende samtaler med innsatte og pårørende i Trondheim fengsel

 

Hva skal til for at en innsatt som er lukket, sint og aggresiv på vårt samfunn, kan få tilliten til samfunnet og mennesker tilbake, og oppleve seg som en del av samfunnet? I denne podcasten intervjuer jeg tidligere seniorrådgiver/sosionom Gunnar Aadde Brevik i Trondheim fengsel, og familieterapeut Nina Morseth Lauritzen om reflekterende samtaler i fengslet, både med den innsatte og dennes familie.

Trondheim fengsel begynte med reflekterende samtaler i 2004 og har jobbet med dette siden den tid. Primus motor bak reflekterende samtaler var Gunnar Aadde Brevik, og han jobbet med dette frem til han gikk av med pensjon i 2017. Nå er det Eli Karlsson som er den ansvarlige for Reflekterende samtaler i fengslet.

I 2014 startet Trondheim fengsel i tillegg de individuelle samtalene, også samtaler med de pårørende til de innsatte. Primus motor for dette er Nina Morseth Lauritzen fra organisasjonen «For Fangers Pårørende» . Selv om det er Trondheim fengsel- og senere i samarbeid med «For fangers pårørende»-  som har vært en pådriver for reflekterende samtaler for pårørende, er dette noe som stadig blir markedsført til andre fengsler og institusjoner, og Lauritzen har i dag en prosjektstilling nettopp for å fremme markedsføringen av et slikt viktig prosjekt.

Rapporter og undervisning

I 2012 kom daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU)  ut med en rapport om reflekterende samtaler i fengslet  «Reflekterende samtaler i Trondheim fengsel» . Rapporten ble forfattet av Kristin Viggen og Tora Landrød. Det er mye nyttig og interessant lesing i denne rapport for de som ønsker å lære med om Reflekterende samtaler.

NTNU startet i år (2018) opp et studium i reflekterende samtaler «Reflekterende prosesser» . Det ble raskt fulltegnet, men nye studier vil bli satt opp på et senere tidspunkt. Kontakt Astrid Østensen NTNU, tlf 73 59 66 43

NAVN OG ADRESSER

Gunnar Aadde Brevik  – tlf 90764227

Trondheim fengsel v/ Eli Karlsson tlf 73826000

Nina Morseth Lauritzen tlf 22114130

For Fangers pårørende: tlf 22114130

Kristin Viggen NTNU rapport: tlf  73559357

NTNU studiet «Reflekterende prosesser«: Kontakt Astrid Østensen tlf 73 59 66 43, mail :videre@ntnu.no

Share This