Dette koster tjenestene hos Rettighetshjelpen

Rettighetshjelpens Samtaler og veiledning

MESTRINGSSAMTALER

Bestill time til en trygg og nyttig samtaletime.

Kun kr 500 pr time

hjelp til økonomien

Økonomisk veiledning og månedsregnskap.

Timespris: 500

Månedpris kr 1500

HJELP TIL PRAKTISK BISTAND

Trenger du asistanse til møter du skal på, skjemaer som skal fylles ut eller søknader som skal skrives? Ta kontakt så ser vi på oppdraget sammen.

PRISENE KAN ENDRES UTEN FORUTGÅENDE VARSEL

Rettighetshjelpens kurs

Veivalgene - dine grenser

Bli med på et 6 ukers kurs i det å skape egne grenser. Nyttig for både gammel og ung.

Ordinær kurspris er kr 5000 og med tilbudspris på kr 3500( 30%) .Følg med når tilbudsprisene kommer    

din historie - sagt på en annen måte

Vi er alle historieforetellere. Lær å formidle din egen historie på flere måter.

Kurspris: 850. Oppstart  

lær deg verbale forsvarsteknikker

Et spennende kurs for de som ønsker å lære seg verbale forsvarsteknikker.

Kurspris kr 850 . Les mer her

PRISENE KAN ENDRES UTEN FORUTGÅENDE VARSEL

Share This