RETTIGHETSRADIOEN

Blogg, podcast og video

DETTE UTGJØR RETTIGHETSRADIOEN:

Bloggen

Bloggen er den eldste formidlingkanalen hos Rettighetshjelpen. Det har imidlertid hele tiden vært meningen å få både lyd og bilde som en del av tilbudet til publikum, da det er ikke alle som liker å lese lange blogger. Her er litt for alle

PODCASTSENDINGER

Rettighetsradioen er Rettighetshjelpens podcastsendinger. Her er intervjuer og samtaler om forskjellige temaer.

Videoblogger

Video er selve kronen i formidling. Mye av samtalen handler om kroppsspråk, øye kontakt mm og video fanger dette best opp av alle.

Blant kalde og varme senger – et intervju med Kari Lossius

Mellom varme og kalde senger - et intervju med Kari LossiusDet har vært mye bråk i Bergensklinikken om suspensjon av fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas . I denne podcasten snakker Rettighetshjelpen med fagdirektør Kari Lossius om det store sjokket da...

Trenger du et startlån?

Startlån  en mulighet for vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet. Drømmen om en egen bolig- informasjon om startlånStartlån er et meget godt tilbud til de som økonomisk vanskeligstilte. Det gir svært mange muligheten til å kjøpe sin egen bolig.  I denne...

Ingen «quick fix» ved god relasjonsbygging

Ingen quick fix når en skal bygge gode relasjoner Et foredrag av Kari Lossius, tidl klinikksjef ved Bergensklinikkene 20   september 2018 Viktigheten av en god relasjon mellom klient/pasient og behandler kan ikke understrekes nok. Respekt, likeverdighet og nærhet er...

Rettighetsradioen intervjuer Lars Gunnar Lingås

15 juni 2018 Samfunn Lars Gunnar Lingås forteller i dette intervjuet at han er  bekymret over vår tids ideologier som avhumaniserer mennesket, og gjør dem til et objekt eller ting. Han etterlyser samtidig holdning og handling fra de som har et samfunnsmandat til å...

RETTIGHETSRADIOEN INTERVJUER KJETIL JOHNSEN (NOVEMBERFILM)

Velkommen til Kjetil Johnsen og Novemberfilm 06mai 2018 Samfunn Rettighetshjelpen har hatt den glede av å intervjue Kjetil Johnsen. Kjetil Johnsen sitt navn er uløselig knyttet til Novemberfilm, og han var i sin tid med å starte opp dette TV konseptet.Novemberfilm har...

Rettighetsradioen intervjuer HEIDI FOLLETT

Varsler Heidi Follett - om systemer som fordummer Det er et ordtak som heter: det hjertet er fullt av, renner munner over med. hos heidi var det nettopp det som skjedde den dagen hun satt seg ned med pennen og skrev kronikken "dumskapens system". Hun ble frustrert...

NETTHETS SOM ET ARBEIDSMILJØPROBLEM – EN PODCAST

Velkommen til Rettighetsradioen- sending nr 2. I dag er det NETTHETS som står på dagsordnen, og jeg har intervjuet Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO om netthets blant FO‘s medlemmer. FO organiserer Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.-...

Et intervju med GATEJURISTEN

Velkommen til podcastsendingen nr 1!!  Juhhuu!! Dette er kjempespennende -og jeg er svært takknemlig for at du deler din tid og interesse for disse sendingene!! I denne sendingen så har jeg intervjuet Gatejuristen i Kristiansand med Ole Botnen Eide og Tuva Myklebust...

ET ÅPENT BREV TIL ANNIKEN HAUGLIE

Til Arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo Arendal, 13.08.17 Et åpent brev til Arbeidsminister Hauglie vedrørende NAV og deres telefonsystem Dette er et åpent brev til Arbeids- og sosialdepartementet v/ deg som øverste politiske...

Etikk og verdisyn i Barnevernet

Negative utspill mot barnevernet I den senere tid så har det vært svært mange negative utspill mot barnevernet, og barnevernet har blitt et yrke det nærmest er blitt lov til å mobbe. I mine tidligere jobber, så har jeg opplevd både barnevernsansatte som er fantastiske...

16.000 overgrepssøk pr dag- det er de voksenes ansvar!

Jeg vet jo egentlig dette før. Det er som Ada Sofie Austegard sier i sin kronikk at "Vi er ikke overrasket» at alt dette vet vi jo fra før, med det er ikke alltid vi orker å ta det inn over oss.   Og som sosionom og terapeut med mange års fartstid i helse, sosial og...

Hvem er mottakeren av offentlige sakspapirer?

Som sosionom og innehaver av Rettighetshjelpen, får jeg titt og stadig spørsmål om å hjelpe folk med å "oversette" sakspapirer fra NAV, helseforetak, kommuner, leger og andre private og offentlige instanser. Jeg skal derfor gi et litt kritisk blikk om...

Om barnearbeid i Norge på 1900 tallet

Visste du at disse barna - både jenter og gutter - jobbet i sterkt farlige og skadelige miljø slik som fyrstikkfabrikker, sigarfabrikker og sagbruk? Visste du at i en av de første streikene i Norge, streiken på Fyrstikkfabrikken i 1889, så streiket 400 kvinner og barn...

Hvem er gartneren i den politiske hage?

Jeg er rett og slett litt sint. Sint for sentrale politikeres unnfallenheten , bortforklaringer og beklagelser. Sint for at min generasjons politikere er i ferd med å endre de demokratiske grunnstenene i vårt samfunn. Sint for at politikere ikke bryr seg om oss som er...

Om TISA og TTIP – og den nye «Nattvekter» staten

Kjenner du begrepet «nattverkterstat»? Nattvekterstaten hadde sine glansdager på midten av 1800-tallet, og det var en politisk ideologi – den klassiske liberalismen- som lå bak. Staten skulle kun skal ha ansvar for politi, rettsvesen og militæret. Det øvrige skulle...

En dag i Forvaringen…

En dag i forvaring er det jeg tror jeg kunne utstå.  Men en vil vel uansett tilpasse livet sitt hvis en var innenforbi murene uansett. Som en sa til meg: Tiden betyr ikke noe. Det viktigste er når du skal spise og legge deg.   Mitt oppdrag i dag var å besøke en...

Gjesteskribent Frida: Jeg har en drøm….

Om Frida: Frida Z. Koanda er 26 år, bosatt i Grimstad og er snart ferdig med sin psykologiutdannelse. Hun er glødende opptatt og menneskerettigheter og samfunn. Og sin nye jobb. Hun skriver her om sin drøm - en drøm som mange har: ******* Jeg befinner meg i det...

Pasientjournaler på avveie!!

Pasientjournaler på avveie! For noen dager siden var vi på besøk hos en mann som hadde kontaktet Rettighetshjelpen for å vise oss noe. Og det var sletts ikke noe hyggelig syn! Der hvor vår informatør bor, har det frem til 2013 vært en omsorgsbolig. Det private firmaet...

Share This