Startlån 

en mulighet for vanskeligstilte å komme inn på boligmarkedet.

Drømmen om en egen bolig-

informasjon om startlån

Startlån er et meget godt tilbud til de som økonomisk vanskeligstilte. Det gir svært mange muligheten til å kjøpe sin egen bolig. 
I denne videobloggen har Rettighetshjelpen intervjuet Husbankens representanter  om startlån. Startlån er en usedvanlig godt tilbud til de som er vanskeligstilte, og som ikke får lån i ordinære banker . Det er Husbanken som administrerer startlånet, og selv om det er et gunstig lån, så er det allikevel en det premisser som må oppfylles før en er en aktuell søker. Ønsker du utskrift av «foilene» jeg brukte under i videoen, finner du de her.   Det kommer også en annen episode av Startlån, denne gang med utfylling av søknadsskjema. Følg med på www.Rettighetshjelpen.no  
Share This