HVORDAN JEG JOBBER MED DEG

...du er eksperten i samtalen vår
 

Hei! Her kommer noen linjer om hva slags veiledning jeg tilbyr

 

Jeg har lang erfaring med mennesker i krise. Tidligere så har jeg jobbet innenfor psykiatri og  rus både som poliklinisk terapeut, ruskonsulent og som miljøterapeut. se min cv her . Med min bakgrunn som sosionom legger jeg stor vekt på dine egne ressurser. Det at du kan mestre. Det er derfor jeg har kalt dette  Mestringssamtaler.no

Min arbeidsmetodikk

Jeg jobber etter en såkalt eklektisk tenkemåte – det vil si at jeg tar litt fra alt jeg har lært. Men det er noe grunnleggende ideer og teknikker i min samtaleteknikk til tross for dette. Mitt tankegods ligger i den narrative og kognitive retningen retningen. Jeg vektlegger ikke diagnoser eller sykdommer, men den mestringsevnen du selv har .

Narrativ betyr fortellende, og det er nettopp deg og dine opplevelser som skal stå i sentrum. Min oppgave er å lytte, observere og veilede. Din livsverden er unik, og gjelder kun for deg. Vi andre kan komme inn på besøk, men din rådende virkelighet og smerte er reel nok for deg.

Mitt ansvar er å ta del i dine opplevelser. Du er eksperten- jeg er din rådgiver.

Hvordan samtalene foregår

Du kan velge om du vil ha 1 til 1 samtaler, eller om du vil ha et pakketilbud fra meg. Pakketilbudet inkluderer kurs og oppfølging i 2 måneder med telefonisk kontakt  1 gang pr uke hvis du ønsker det. Se her. 

Ditt ansvar er å formidle din uro tanker til meg. Jeg er faktisk ingen tankeleser, og vet ikke hva du tenker i det hele tatt. Du må fortelle meg det! Du må forsøke å forklare meg den livsverden du befinner deg i akkurat nå, og det som gir deg uro. Jeg er mottakeren og observatøren av det du forteller, og for å forstå din verden mye så spør jeg deg om hva du mener eller tenker om det du sier.

Sammen kan vi se om det er alternative måter og andre løsninger å se dine problemer på. For jeg tror nemlig at du er den beste til å løse dine egne problemer. Jeg tror at når du kommer til meg, så har du løsningen inne i deg selv i dypet av din sjel. Det gjelder bare å finne det fram. For ofte så gror en fast i våre egne tankemønstre, og en går rundt i våre egne tankelabyrint.  Gjennom samtale, refleksjoner og diskusjoner  kan du selv finne måter å løse ditt problem på som virker for deg, og som gjør at du kommer ut av din egen tankelabyrint.

Hva annet kan jeg gjøre for deg

Jeg kan også være din «bisitter» i forbindelse med møter på NAV, barnevern, ansvarsgrupper mm. Noen ganger hjelper det bare å ha noen ved ens side, og 4 ører hører bedre enn to.  

og skriver heller ikke journaler. Jeg oppbevarer ingen dokumenter for deg eller om deg. Samarbeider vi om en sak, så er du fremdels eier av saken og papirene.

Hva dette ikke er

Jeg jobber IKKE med behandling. Jeg jobber med kortvarige samtaler. Jeg skriver IKKE journaler eller oppbevarer andre sensitive dokumenter for deg. Hvis du opplever at din livstyngde er for stor til kortvarige samtaler, ta kontakt med din fastlege så henviser han eller hun deg videre til terapeutisk behandling.

Smatalene kan foregå der du bor, eller via skype eller telefon. Det finnes muligheter!!

Velkommen skal du være!

 

Share This